Werkwijze

Vanuit mijn vak als Natuurgeneeskundig diertherapeut bekijk ik een dier in zijn geheel. Dat betekent dat ik zowel fysiek, emotioneel als energetisch naar de hond kijk. Als door omstandigheden die harmonie in een lichaam is verstoord, dan kunnen er op den duur klachten ontstaan.

Met behulp van een meetinstrument, de Lecher Antenne, meet ik op celniveau hoe de cellen zich verhouden tot elkaar en waar een eventuele verstoring zit. Door mijn ervaring vanuit de reguliere diergeneeskunde en mijn kennis van de natuurgeneeskunde, kom ik tot een integraal behandelplan. Ik ga opzoek naar de kern van het probleem door te werken vanuit een lagensysteem, het Zheng meetsysteem (ontwikkeld door Judith Adriaansens).

Het lichaam geeft aan welke volgorde – welke laag – we op welk tijdstip en op welk tempo mogen herstellen. Ieder individu is uniek en heeft een eigen tempo. Er ontstaat een integraal overzicht. Hierdoor weten we waar de klachten vandaan komen en wat het lichaam nodig heeft om te herstellen. Op die manier kunnen we laag voor laag genezen, totdat we bij de kern zijn. Zo weten we welke behandeling en welke behandelaar of therapeut nodig is. We krijgen inzicht in de duur en de timing van de behandeling en daardoor ontstaat er een passend behandelplan. Ik beperk me hierbij niet uitsluitend tot de natuurgeneeskunde. We werken integraal, waarbij een combinatie van de natuurlijke (complementaire) geneeskunde met de reguliere zorg mogelijk wordt.

Op deze manier kunnen we de oorzaak van een probleem opsporen en behandelen. Ik ga daarbij uit van het zelfgenezendvermogen van het lichaam en daarbij maak ik zoveel als mogelijk gebruik van natuurlijke middelen en maatregelen. Soms is er, aanvullend op mijn behandeling, een aanvullende behandeling nodig. Bijvoorbeeld een behandeling van een dierenosteopaat of -acupuncturist.

Meer informatie over de Lecher Antenne vind je op de website van mijn collega Judith Adriaansens www.janatuurlijk.eu/werkwijze